search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Ontwikkelingen in de bollenteelt in Drenthe"

Op 27 augustus heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over de ontwikkelingen in de bollenteelt in Drenthe.

"Recent is op een proefveld in Vledder gebleken dat de lelieteelt in de toekomst met minder landbouwgif toe kan. De directeur van de stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt Noord- en Oost Nederland, de heer Kok, stelde in een uitzending van RTV Drenthe op 24-08-2018 dat "met de halvering van de milieubelasting eigenlijk een vergelijkbare kwaliteit bollen" geteeld zou kunnen worden.

Lelietelers en omwonenden zijn ieder op zich positief over deze ontwikkeling. De omwonenden vragen zich echter wel af of een verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen gaat betekenen dat de boeren dan weer dichter bij waterlopen, scholen en huizen gaan telen, en dus spuiten. De omwonenden betwijfelen of de bollenteelt uiteindelijk wel echt duurzaam kan worden.

De PvdA is het met de omwonenden eens dat deze ontwikkeling moet betekenen dat de belasting van de bollenteelt op het milieu, en dus op de leefomgeving, echt afneemt. Deze ontwikkeling mag niet tot gevolg hebben dat er weer dichter op waterlopen, scholen en huizen wordt geteeld.

Tegen de achtergrond van het bovenstaande stelt de PvdA-fractie de volgende vragen aan het college van GS de volgende vragen:

  • Heeft u kennis genomen van deze positieve ontwikkeling in de bollenteelt?
  • Op welke wijze kunt u 'het peloton' stimuleren om aan te haken bij deze 'koplopers', zodat de hele bollenteelt in Drenthe een verduurzamingsslag maakt?
  • Kunt u zich verplaatsen in de zorgen van de omwonenden? Wat kunt u doen om die zorg van hen weg te nemen?
  • Denkt u dat de bollenteelt zich kan ontwikkelen tot een volledig duurzame teelt?
  • Zo ja, op welke wijze gaat u zich inzetten voor een echt duurzame bollenteelt?

Namens de fractie van de PvdA

M. Bakker, Statenlid"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen