search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Ontslagen in de thuiszorg"

Op 2 juni heeft de PvdA-fractie vragen gesteld over de thuiszorg. 

"De PvdA‐fractie is bezorgd over de dreigende ontslagen in de thuiszorgsector in Drenthe. In een bericht op de website van RTV Drenthe d.d. 26 mei jl. is te lezen dat bijna 300 medewerkers van de verschillende thuiszorginstellingen in Drenthe al hun baan hebben verloren en dat het daar niet bij blijft.

De PvdA ‐fractie vindt elke Drent die zijn/haar baan verliest er eentje teveel en wil daarom graag vanuit de provincie ook aandacht voor dit vraagstuk. Dit in het besef dat de thuiszorg met de decentralisatie van de WMO per 1 januari 2015 een taak is van de Drentse gemeenten.

De uitvoering van het zorgakkoord, dat met brede steun in de Tweede Kamer is aangenomen, staat bij ons niet ter discussie.

Bij het beheersbaar houden van de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg, past een aanpak waarbij gemeenten efficiencyvoordelen kunnen realiseren door maatwerk te bieden. Uitgangspunt daarbij is wat ons betreft wel dat iedereen die bepaalde zorg nodig heeft die ook krijgt. En als het om de inzet van de huishoudelijke hulp gaat, passen daar wat de PvdA ‐fractie ook goede arbeidsvoorwaarden bij.

Naar aanleiding van de bovenstaande overwegingen heeft de PvdA‐fractie daarom de volgende vragen aan uw College:

  1. Deelt het College van GS de zorgen van de PvdA‐fractie over het banenverlies en het nog dreigende banenverlies in de Drentse thuiszorgsector?
  2. Heeft het College zicht op de omvang van het (dreigende) banenverlies in de Drentse thuiszorgsector? Zo ja, hoe groot is het (dreigende) banenverlies?
  3. Is het College van GS bereid op dit onderwerp in gesprek te gaan met portefeuillehouders WMO 2015 van de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Namens de PvdA‐Statenfractie,

Ronald Koch"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen