search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

PvdA: "Onderzoek duurzaamheid in Nederlandse provincies"

Op 2 februari heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over een onderzoek naar duurzaamheid in Nederlandse provincies. 

"Afgelopen week verschenen er in de regionale media berichten over een onderzoek uitgevoerd door de ING. In dit onderzoek worden een tweetal dingen pijnlijk duidelijk. Allereerst de hoge energiekosten waar de Drentse inwoners mee te maken hebben. Nergens in Nederland wordt zoveel energie gebruikt als in Drenthe. Daarnaast wordt door het onderzoek duidelijk dat het Drentse bedrijfsleven onderaan de lijst bungelt als het gaat om duurzaam ondernemen.

De Statenfractie van de PvdA heeft altijd prioriteit gegeven aan het verduurzamen van de Drentse woningvoorraad, maar vindt met name het achterblijven van de verduurzaming van het Drentse bedrijfsleven zorgwekkend. Ondanks de ruime (financiële) regelingen die door de provincie Drenthe ter beschikking worden gesteld, blijft het Drentse bedrijfsleven achter als het gaat om verduurzamen. Dat leidt bij de PvdA tot de volgende vragen:

  • Bent u het eens met de PvdA dat het zorgwekkend is dat het Drentse bedrijfsleven onvoldoende verduurzaamt? Zo nee, waarom niet?
  • Wat is de oorzaak van dit achterblijven? Ziet u mogelijkheden om die verduurzaming, binnen de bestaande kaders, te versnellen?
  • Bent u het eens met de PvdA dat als de middelen die de provincie Drenthe inzet voor de verduurzaming van het Drentse bedrijfsleven niet worden benut, deze middelen ingezet moeten worden voor de verduurzaming van de Drentse woningvoorraad? Zo nee, waarom niet?
  • Vindt u het net als ons storend dat vaak de onjuiste term Drentenaren in plaats van Drenten wordt gebruikt (zoals in dit onderzoek)? Ziet u mogelijkheden om daar wat aan te doen?

Namens de fractie van de PvdA,

Peter Zwiers"

Betrokken statenleden

Zwiers
Dhr. P.A. Zwiers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen