search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: “Netcapaciteit voor particulieren”

De fractie van de PvdA heeft op 4 mei schriftelijke vragen gesteld over de netcapaciteit voor particulieren. 

"De problematiek rondom netcapaciteit speelt al langere tijd. Nieuwe initiatieven rondom grootverbruik kunnen vaak niet worden aangesloten, omdat er geen capaciteit beschikbaar is. We kennen de situatie bij onder andere de vv Nieuw Buinen. Voor kleinverbruikers geldt een wettelijke aansluitplicht.

De Statenfractie van de PvdA heeft de laatste tijd signalen ontvangen dat particulieren (kleinverbruikers) wel zijn aangesloten, maar dat op zonnige dagen hun installatie uitslaat, omdat de elektriciteit niet terug geleverd kan worden op het elektriciteitsnet. Daarmee kunnen ze niet profiteren van hun installatie, zelfs niet voor het deel van hun actuele eigen verbruik. 
De problematiek is onder andere aan de orde in de Veenkoloniën.
De problematiek wordt bevestigd door lokale installateurs. Zij geven aan dat het een groeiend probleem is, met name waar grootschalige energie installaties worden gerealiseerd.

De Statenfractie van de PvdA vindt dit een uiterst ongewenste situatie. Particulieren dienen de garantie te hebben dat ze terug kunnen leveren aan het net. Het mag niet zo zijn dat grootschalige initiatieven ten koste gaan van de kleinverbruiker.

De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van de problematiek dat particulieren niet terug kunnen leveren? Zo ja, heeft u een beeld van de omvang van de problematiek?
  • Is dit onderwerp van gesprek met de Minister? Zo nee, bent u bereid dit onder de aandacht te brengen bij de Minister?
  • Bent u het eens met de PvdA dat particulieren een teruglevergarantie moeten hebben?
  • In de Veenkoloniën wordt onder andere een grootschalig windpark gerealiseerd. Logischerwijs zal dit leiden tot meer druk op het elektriciteitsnet en daarmee toenemende problematiek. Bent u het met ons eens dat omwonenden van het windpark niet ook hier de dupe van mogen zijn?
  • Ziet u andere mogelijkheden om deze problematiek aan te pakken?

Namens de fractie van de PvdA

Peter Zwiers"

Betrokken statenleden

P.a. Zwiers
P.A. Zwiers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen