search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Laagvliegroutes"

Op 29 augustus heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over laagvliegroutes. 

"In Zuidoost Drenthe ligt al vele jaren een internationale laagvliegroute waar gevechtsvliegtuigen oefenen. Deze laagvliegroute is nauwkeurig vastgelegd op vliegkaarten. De afgelopen week heeft de fractie van de PvdA Drenthe meerdere berichten ontvangen van inwoners uit het gebied rondom de laagvliegende straaljagers. Deze berichten gaan over het enorme kabaal dat de straaljagers meebrengen en de locatie waar de toestellen zich bevinden. Aan de hand van deze berichten heeft de Statenfractie de volgende vragen:

1. Bent u het met de fractie van de PvdA Drenthe eens dat overlast van laagvliegende straaljagers zoveel mogelijk moet worden beperkt?

2. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat juist op warme zomerdagen waarbij veel mensen buiten zijn, de overlast en hinder extra groot is?

3. Bent u bereid met de betreffende instantie het gesprek aan te gaan om te bespreken of 'zomerdagoverlast' zoveel mogelijk teruggedrongen kan worden? Zo nee, waarom niet?

4. De straaljagers zijn ook gesignaleerd buiten de laagvliegroute, zoals boven 2e Exloërmond. Al eerder is er rondom het zoekgebied voor windturbines, discussie geweest rondom de exacte locatie van de laagvliegroute. Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat straaljagers vliegen binnen het gebied waar windturbines staan gepland? Welke consequenties heeft dit voor de nabije toekomst?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Peter Zwiers & Hendrikus Loof"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen