search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "laagvliegroute Zuidoost-Drenthe (vervolgvragen)"

Op 21 oktober heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over de laagvliegroute Zuidoost-Drenthe (vervolgvragen).

"Op 29 augustus 2016 stelde de fractie van de PvdA Drenthe schriftelijke vragen over straaljagers die, voor zover wij hebben kunnen nagaan, vlogen buiten de daarvoor aangewezen laagvliegroute. Op 7 oktober 2016 zijn deze vragen beantwoord. Echter, er is geen antwoord gekomen of de straaljagers daadwerkelijk buiten de laagvliegroute hebben gevlogen.

Het is de PvdA-fractie bekend dat er marges zijn rondom de centrale vlieglijn van 1.852 meter aan weerszijden. Zo staat het ook op de kaarten aangegeven. De PvdA-fractie wil weten of de straaljagers zich buiten deze marges hebben begeven en daarmee daadwerkelijk buiten de laagvliegzone. Aangezien de beantwoording nog onvoldoende was, heeft de PvdA nog een aantal vervolgvragen:

  • Kunt u alsnog aangeven of de straaljagers zich buiten de daarvoor aangewezen vliegzone hebben begeven? Zo nee, waarom niet?
  • Als dit inderdaad wel het geval is geweest kunt u aangeven waaróm dit is geweest? Is hier sprake van een vergissing, een incident of een andere reden?

Er is al langere tijd discussie over de exacte ligging van de laagvliegroute. Op vliegkaarten voor recreatievliegers staat de laagvliegzone anders vermeld dan op kaart 7 van 'Zoekgebied grootschalige windenergie'. Deze kaarten worden nog gebruikt door recreatievliegers.

  • Bent u het met de PvdA-fractie eens dat er grote risico's ontstaan wanneer er verschillende kaarten in omloop zijn binnen het vliegverkeer? Onderkent u deze risico's voor zowel het vliegverkeer als bij de geplande windturbines?
  • Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat deze laagvliegzone verschillend op kaarten staat vermeld? Kunt u aangeven via welk besluitvormingsproces een eventuele wijziging in de laagvliegroute tot stand is gekomen?
  • Bent u het met de PvdA-fractie eens dat helderheid over deze laagvliegzone cruciaal is voor de geplande windturbines in het gebied? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid het Ministerie van Defensie te verzoeken om duidelijkheid te verschaffen over wat er op 29 augustus jl. heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet, namens Statenfractie PvdA Drenthe,

Hendrikus Loof

Peter Zwiers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen