search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Inspraakprocedure Windmolenparken"

Op 9 maart 2016 heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de inspraakprocedure ontwerpbesluiten Windmolenparken. 

"De PvdA Statenfractie heeft met ontsteltenis kennisgenomen van de berichtgeving over de komende inspraakbijeenkomsten in het Mondengebied, georganiseerd door het Ministerie van EZ over de ontwerpbesluiten Windmolenparken Drentse Monden en Oostermoer.

De PvdA vindt dat in dit toch al gevoelige dossier inwoners in het gebied eenvoudig en laagdrempelig de bijeenkomsten moeten kunnen bezoeken. Daarbij zijn drempels zoals een verplichte registratie vooraf, beperkte toegang en een verbod op het gebruik van mobiele telefoons ongewenst.

De PvdA heeft hierover de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de wijze waarop het ministerie van EZ de inspraakbijeenkomsten organiseert?
  2. Bent u het met ons eens dat deze bijeenkomsten voor iedereen en op eenvoudige wijze toegankelijk zouden moeten zijn?
  3. Bent u bereid om op korte termijn bij het Ministerie van EZ opheldering te vragen over de voorgestelde gang van zaken?
  4. Bent u tevens bereid om, indien de voorgestelde gang van zaken daadwerkelijk een gegeven is, het Ministerie mee te delen dat een dergelijke werkwijze in de provincie Drenthe niet wordt gewaardeerd.

Met vriendelijke groet, namens Statenfractie PvdA Drenthe,

Hendrikus Loof"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen