search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "inkoop duurzame energie"

Op 1 juli heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over inkoop van duurzame energie.

"Als provincie Drenthe willen we koploper en aanjager zijn als het gaat om verduurzaming. Er worden miljoenen geinvesteerd om te zorgen dat we onze doelstellingen halen, samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit streven wordt door de PvdA vol onderschreven.

In Drenthe kennen we een groeiend aantal lokale initiatieven, waar op kleine schaal in coöperatief verband energie wordt opgewekt. Het Noorden kent ook haar eigen energiemaatschappij, NLD Energie. Deze energiemaatschappij is onder andere met subsidie van de provincie Drenthe tot stand gekomen. Zij biedt duurzame energie aan van de noordelijke energiecoöperaties, waarbij ook de opbrengst wordt geinvesteerd in duurzame initiatieven in het Noorden. Daarmee creëren ze een kringloop van duurzame energie.

De PvdA vindt het opvallend dat noordelijke overheden niet of nauwelijks energie afnemen van NLD Energie. Uit berichten van verschillende energiecoöperaties die de PvdA Statenfractie heeft ontvangen heeft zij begrepen dat er zelfs in de aanbesteding bij de energiecontracten van provincie en gemeenten geen kans wordt geboden. Dit lijkt haaks te staan op de Drentse ambities om lokale duurzame initiatieven te ondersteunen.

Dit gegeven leidt bij de PvdA-fractie tot de volgende vragen:

  • Bent u het eens met de PvdA Statenfractie dat de zelf verbruikte energie duurzaam ingekocht dient te worden? Zo nee, waarom niet?
  • Kunt u aangeven hoe de huidige duurzame stand is van de op dit moment ingekochte energie? (Is dit daadwerkelijk duurzaam opgewekte energie of wordt er gewerkt met certificaten?)
  • Bent u het met de PvdA Statenfractie eens dat de in het Noorden opgewekte duurzame energie uit coöperaties een kans moet krijgen in de aanbesteding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wilt u dit vormgeven?
  • Kunt u aangeven welke eventuele belemmeringen er zijn om de door noordelijke coöperaties geproduceerde duurzame energie af te nemen?
  • Bent u bereid met de Drentse gemeenten te bespreken hoe de energie van de Drentse energiecoöperaties een grotere rol kan spelen bij de inkoop van energie door de Drentse overheden?

Met vriendelijke groet, namens de Statenfractie PvdA Drenthe,

Peter Zwiers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen