PvdA: "Gestandaardiseerde huurovereenkomst als instrument tegen drugscriminaliteit"

Gepubliceerd op: 19 november 2022 10:11

Op 19 november zijn vragen van de fractie van de PvdA binnengekomen over 'gestandaardiseerde huurovereenkomst als instrument tegen drugscriminaliteit'.

"In Noord Brabant hebben enkele organisaties, waaronder het RIEC, ZLTO, politie, gemeenten en OM, de handen ineengeslagen om bedrijventerreinen en leegstaande schuren in het buitengebied veilig en weerbaar te maken tegen ondermijnende criminaliteit en met name drugscriminaliteit. Dit gebeurt door te werken met een gestandaardiseerde huurovereenkomst waarmee ondernemers weerbaarder gemaakt worden tegen malafide huurders. Panden op bedrijventerreinen en leegstaande schuren zijn nogal eens anders in gebruik dan bedoeld of het bestemmingsplan toelaat. Verhuurders weten niet altijd wat er zich precies in hun panden afspeelt. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties wanneer in een pand bijvoorbeeld een hennepkwekerij zit, grondstoffen voor drugs opgeslagen worden of een lab voor de productie van synthetische drugs is gevestigd. Dit met alle gevaren van dien. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden. Als voorbeeld staat er bijvoorbeeld in het contract dat de verhuurder met betrekking tot toezicht 4 x per jaar foto's moet maken in het pand. En dat de huurder hiermee dus ook akkoord gaat. Net als in Noord Brabant kennen wij ook in Drenthe gevallen met drugs gerelateerde problematiek in het buitengebied.

De fractie van de PvdA heeft hierover de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  • Bent u op de hoogte van het gebruik van bovengenoemde gestandaardiseerde contracten in Noord Brabant ?
  • Bent u bereid om te onderzoeken of dergelijke huurcontracten ook in Drenthe geïntroduceerd kunnen worden en PS op korte termijn hierover te informeren ?

namens de PvdA, Jos Schomaker"