search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

PvdA: “Geen aansluitmogelijkheden voor sportvereniging VV Nieuw-Buinen op het net”

De PvdA-fractie heeft op 3 januari vragen gesteld over "geen aansluitmogelijkheden voor sportvereniging VV Nieuw-Buinen op het net".

"Veel sportverenigingen hebben de afgelopen jaren zonnepanelen aangeschaft om te verduurzamen. Daarnaast zijn er ook vele sportverenigingen, die ondanks de negatieve effecten van het afschaffen van de salderingsregeling, zonnepanelen aan willen schaffen. Zo ook VV Nieuw-Buinen. Zij hebben een EDS-subsidie toegekend gekregen voor de aanschaf van zonnepanelen. Het bestuur van VV Nieuw-Buinen heeft Enexis verzocht de geplande zonnepanelen op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Dat bleek echter niet mogelijk, omdat het net in het gebied vol zit en ook de extra capaciteit waar op dit moment aan wordt gewerkt, is toegezegd aan commerciële projectontwikkelaars van zonneparken en windboeren. Daarmee kan VV Nieuw-Buinen haar zonnepanelen niet aanschaffen en dreigen zij hun toegezegde subsidie niet te kunnen gebruiken, aangezien deze beschikking 9 februari 2019 vervalt en nog onduidelijk is of deze beschikking verlengd kan worden. Daardoor lijken zij ook 3 jaar uitgesloten te zijn van het opnieuw aanvragen van een dergelijke subsidie.

De Statenfractie van de PvdA Drenthe vindt dit een uiterst ongewenste situatie, waarbij maatschappelijke voorzieningen onder druk komen te staan door commerciële activiteiten. Naast schriftelijke vragen aan u, zal zij de kwestie ook onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer.

De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van de situatie?
  • Bent u het eens met de Statenfractie van de PvdA dat deze situatie volstrekt onacceptabel is? 
  • Bent u bereid met de Minister in overleg te gaan om te kijken of er een oplossing mogelijk is, zodat deze relatief kleine installatie, toch aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet? 
  • Kent u vergelijkbare situaties in Drenthe waar hetzelfde speelt, of dreigt te spelen? En zo ja, waar?
  • Bent u bereid bij de Minister aan te dringen op permanente (rest)ruimte voor maatschappelijke elektriciteitsaansluitingen, zodat dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden?

Namens de fractie van de PvdA,

Peter Zwiers"

Betrokken statenleden

Zwiers
Dhr. P.A. Zwiers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen