search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Betrokkenheid rijwielsector bij Drenthe als fietsprovincie"

Op 31 oktober heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over de betrokkenheid van de rijwielsector bij Drenthe als fietsprovincie.

"Onlangs heeft Provinciale Staten het beleidsstuk "Drenthe, dé 5 sterren fietsprovincie" vastgesteld. Op 28 oktober heeft de Drentse PvdA verschillende Drentse MKB-bedrijven bezocht, waaronder fietsenzaken. Uit deze bezoeken kwam naar voren dat er tot op heden geen betrokkenheid is bij de plannen om Drenthe als fietsprovincie neer te zetten. Er zijn echter volop ideeën in deze sector met een aanzienlijke werkgelegenheid.

De PvdA-fractie heeft dan ook een aantal vragen:

  • Bent u het eens met de PvdA-fractie dat (een vertegenwoordiging van) de fietsenzaken betrokken moet worden bij de verdere uitwerking van de plannen om Drenthe als fietsprovincie neer te zetten?
  • De PvdA ziet de fietsenzaken als een innovatieve sector, waarbij ontwikkelingen als de elektrische fiets en de ontwikkeling van fietssnelwegen nauwlettend worden gevolgd. Deelt u de mening van de PvdA dat ook commerciële fietsdemo's en dergelijke bij kunnen dragen aan de Drentse fietsdoelstellingen en daarmee ook aan de economische spin-off?

Met vriendelijke groet,

namens Statenfractie PvdA Drenthe,

Peter Zwiers

Hendrikus Loof"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen