search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Behoud werkgelegenheid buschauffeurs"

Op 23 juli heeft de PvdA vragen gesteld over de werkgelegenheid van circa 15 buschauffeurs van Connexxion die als gevolg van bezuinigingen door het OV bureau Groningen Drenthe hun baan dreigen te verliezen.

"De PvdA maakt zich zorgen over de werkgelegenheid van circa 15 buschauffeurs van Connexxion die als gevolg van bezuinigingen door het OV bureau Groningen Drenthe hun baan dreigen te verliezen. Gedeputeerde Brink heeft op 1 juli aangegeven deze zorg te delen.

De gemeentes Hoogeveen en Meppel hebben aangegeven dat openbaar busvervoer tot een gemeentelijke basisvoorziening behoort die gehandhaafd moet blijven en ontwikkelen plannen om de stadsdiensten na 15 december 2015 zelfstandig voort te zetten met behoud van materieel van het OV‐bureau, inzet van vrijwilligers en combinaties van allerlei vormen van openbaar vervoer. Hiermee is echter niet gegarandeerd dat de werkgelegenheid voor 15 buschauffeurs gehandhaafd kan blijven.


Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Is het College op de hoogte van de initiatieven in Hoogeveen en Meppel om tot alternatieve vormen van openbaar vervoer te komen die met ingang van 15 december 2015 de bestaande stadsdiensten moeten vervangen?
  2. Zo ja, is het College hierover in overleg met beide gemeentes om hen hierin met raad en daad bij te staan en hen te wijzen op het belang van herplaatsing van de huidige buschauffeurs?
  3. Het College is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van het OV bureau en kent vanuit die positie een zorgplicht ten aanzien van het personeel van de organisatie. Op welke wijze wordt hier door het College invulling aan gegeven in onderhavige kwestie?
  4. Is het College bereid PS actief te informeren over de voortgang van het proces van herplaatsing van de buschauffeurs?

Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

PvdA-fractie
H. Loof"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen