search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Adhesiebetuiging uitbreiding netcapaciteit TenneT en Enexis"

Op 16 april heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over Adhesiebetuiging uitbreiding netcapaciteit TenneT en Enexis.

"TenneT en Enexis hebben een investeringsbeslissing genomen om de netcapaciteit in Noord-Nederland uit te breiden. In de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van week 13 lezen we dat GS een adhesiebetuiging heeft gestuurd aan TenneT en Enexis over deze beslissing. In deze besluitenlijst lezen we: 'Hiermee wordt op termijn een oplossing geboden voor de Drentse aansluitproblematiek op het elektriciteitsnet.' De PvdA Drenthe pleit al langere tijd voor een voorrangspositie voor maatschappelijke initiatieven, zoals sportverenigingen en dorpshuizen, bij het toekennen van netcapaciteit. Helaas heeft de Tweede Kamer onlangs een motie van de PvdA met deze strekking verworpen, waardoor nog steeds geldt 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Uit informatie van Enexis blijkt dat bij uitbreiding van de netcapaciteit deze extra capaciteit al is geclaimd door projectontwikkelaars en de maatschappelijke initiatieven achter het net vissen. Dat staat wat de PvdA Drenthe betreft haaks op de door GS genoemde oplossing voor de Drentse aansluitproblematiek.

De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:

  • Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat de geplande uitbreiding van de netcapaciteit nog geen oplossing biedt voor maatschappelijke initiatieven? Zo nee, waarom niet?
  • Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat een oplossing voor de maatschappelijke initiatieven hoog op de agenda moet staan?
  • Bent u bereid bij de minister van Economische Zaken & Klimaat aan te dringen op een passende oplossing voor dit probleem?

Namens de fractie van de PvdA,

Peter Zwiers

Jos Schomaker

Rudolf Bosch

Willeke Hoiting

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen