search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

PvdA: "Stijging gebruik zonnepanelen door particulieren"

Op 20 april heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over de stijging van het gebruik van zonnepanelen door particulieren.

"Afgelopen week verschenen er in de regionale media een tweetal berichten met betrekking tot zonne-energie. Allereerst het positieve bericht dat in de gemeente Assen in een jaar tijd het aantal huishoudens met zonnepanelen bijna is verdubbeld (http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/133615/Aantal-huishoudens-met-zonnepanelen-in-Assen-bijna-verdubbeld). Daarnaast verscheen het bericht dat de populariteit van zonneparken leidt tot problemen op het elektriciteitsnet in Noord-Drenthe (http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/133631/Populariteit-zonneparken-leidt-tot-problemen-elektriciteitsnet-Noord-Drenthe).

De PvdA in Drenthe is er altijd voorstander van geweest dat de Drent eigenaar/producent is van haar eigen energie. De PvdA beperkt het liefst de macht van de grote energiereuzen en de projectontwikkelaars die alleen gaan voor de euro's. Duurzame energie biedt kansen om de positie van Drentse huishoudens te versterken, ook voor huishoudens met een kleine beurs. Helaas is het door de rijksbelasting op energie nog bijna niet lonend om daken van bedrijven vol te leggen met zonnepanelen, ondanks dat hier breed het meeste draagvlak voor is en ook de meest logische plek voor energiewinning: op de plek van het verbruik.

De PvdA vindt dat hier een opgave ligt voor het Rijk om deze perverse prikkel aan te pakken. De PvdA ziet graag dat huishoudens eigenaar/producent zijn van hun eigen energie en heeft daarom de volgende vragen:

  • Kunt u de situatie in Assen vergelijken met andere gemeenten in Drenthe? Zo nee, waarom niet?
  • Het verhaal in Assen lijkt erg succesvol. Kunt u aangeven welke factoren hier leidend in zijn geweest? Zo nee, waarom niet?
  • Welke factoren zijn eventueel naar andere gemeenten te kopiëren? Ziet u hier een rol voor de provincie?
  • Wanneer elektriciteit wordt verbruikt op de plek waar het wordt opgewekt, heeft dit een beperkte invloed op het elektriciteitsnet. Bent u het eens met de PvdA dat het opwekken van zonne-energie op bedrijfsdaken landelijk prioriteit zou moeten krijgen?
  • Bent u bereid de perverse belastingsystematiek, waarbij grootverbruikers bijna geen belasting betalen, onder de aandacht te brengen bij het Rijk? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de PvdA,

Peter Zwiers"

Betrokken statenleden

Zwiers
Dhr. P.A. Zwiers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen