search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: " organisatie van bijeenkomsten gebiedsfonds windturbines"

Op 22 november heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over de organisatie van bijeenkomsten gebiedsfonds windturbines.

"Op 15 november heeft de provincie Drenthe in het Dorpshuis van Gieterveen een bijeenkomst gehouden bedoeld voor mensen om mee te denken over het opzetten van een gebiedsfonds in het gebied waar windturbines geplaatst dienen te worden.

Bij de PvdA Statenfractie zijn berichten binnen gekomen over de organisatie van deze bijeenkomst. Onder andere Dorpsbelangen Nieuw-Buinen en Dorpsbelangen 2e Exloërmond blijken niet te zijn uitgenodigd. Eerstgenoemde heeft via een omweg te horen gekregen dat de bijeenkomst werd gehouden en heeft daardoor nog kunnen acteren. Laatstgenoemde kreeg pas achteraf weet van de gehouden bijeenkomst en valt daarmee op dit moment volledig buiten het proces. Dit leidt tot onduidelijkheid over het gevolgde proces en de betekenis hiervan.

Dit gegeven leidt bij de PvdA-fractie tot de volgende vragen:

  • De PvdA hecht aan een bijzonder zorgvuldige procedure rond de ontwikkeling van een gebiedsfonds. De wijze waarop én wie wordt uitgenodigd om mee te praten is daarvan een eerste proeve. Is het college dat met ons eens en hoe verhoudt zich dat tot de ontstane onduidelijkheid bij belangrijke partners als lokale belangenverenigingen en andere belanghebbenden in het gebied? Zo nee, waarom niet? Kunt u aangeven hoe er is uitgenodigd voor deze bijeenkomst en hoe dit in het vervolg van het proces wordt georganiseerd?
  • Kunt u aangeven hoe u Provinciale Staten wilt betrekken bij het te volgen proces? Wordt PS actief uitgenodigd om ook deel te nemen aan de bijeenkomsten?

Met vriendelijke groet, namens Statenfractie PvdA Drenthe,

Peter Zwiers

Hendrikus Loof"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen