search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA, SP, D66 en GroenLinks: "Zwemmen in de Drentsche Aa"

Op 4 november hebben de fracties van PvdA, SP, D66 en GroenLinks vragen gesteld over het zwemmen in de Drentsche Aa (kwaliteit oppervlaktewater Drenthe).

 "In 2014 heeft de OESO een rapport gepubliceerd over het waterbeheer en de waterkwaliteit in ons land. Het rapport is positief over de manier waarop we ons water in Nederland beheren en zorgen voor veiligheid tegenover overstromingen. Negatief is de OESO over de waterkwaliteit oppervlaktewater in ons land. Oorzaken van deze slechte waterkwaliteit: Nederland ligt in een delta, is dichtbevolkt en oppervlaktewater wordt vervuild door meststoffen en gewasbestrijdingsmiddelen. Het kabinet heeft de conclusies van dit rapport onderschreven en maatregelen ter verbetering aangekondigd.

Via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn er tussen onder andere het IPO, de Unie van Waterschappen en onder meer LTO afspraken gemaakt om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland te verbeteren. Voor Drenthe betekent dit dat er (volgens een recent persbericht van onze provincie) 8 miljoen beschikbaar is om de waterkwaliteit in Drenthe te verbeteren. Voldoende schoon oppervlaktewater is voor allerlei functies van belang: drinkwater, biodiversiteit, maar ook als zwemwater. Het zou heerlijk zijn als inwoners van Drenthe op een warme zomerdag een onbevangen duik kunnen nemen in één van de beken van de Drentse Aa en andere beken, vaarten en kanalen in onze provincie.

Gelet op het bovenstaande stellen wij de volgende vragen aan het College:

  • Kunt u ons (zonder te veel vakjargon) een overzicht geven van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Drenthe.
  • Hoe en op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat in onze provincie de beoogde doelen en gemaakte afspraken in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden gerealiseerd?
  • Bent u bereid om hier snel via de Plattelandsontwikkelingsprogramma's mee aan de slag te gaan, om zodoende in gezamenlijkheid met de waterschappen en de boeren ervoor te zorgen dat het oppervlaktewater ook in onze provincie schoon en veilig wordt? Zo nee, waarom niet?
  • Wanneer kunnen we overal in Drenthe weer onbevangen zwemmen in onze beken, vaarten en kanalen?

Namens:

Maaike Bakker Partij van de Arbeid

Hans Kuipers GroenLinks

Jordi Tuin D66

SP"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen