search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Profielschets nieuwe commissaris van de Koning overhandigd aan minister Plasterk

Tijdens een bijzondere Statenvergadering op woensdag 21 juni heeft het Drents parlement de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in Drenthe vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dhr. Dr. R.H.A. Plasterk. De vacature is op 22 juni 2017 door de minister opengesteld.  Tot en met 10 augustus kunnen sollicitanten reageren.

Bekijk de de officiële bekendmaking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

"Mijn Drentse commissaris"

Het Drents parlement heeft met de campagne "Mijn Drentse commissaris" alle Drenten uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe commissaris van de Koning. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven. In totaal zijn in de periode 12 -  24 mei 2.182 reacties ontvangen! De reacties zijn binnengekomen via onder andere Facebook, Twitter en het vaste Drentse burgerpanel. Naast inwoners zijn ook maatschappelijke organisaties, ondernemers en bestuurders uit Drenthe gevraagd mee te denken over de nieuwe commissaris.

Profielschets - Baltes

Bijzondere Statenvergadering

Op 21 juni heeft het Drents parlement het profiel van de nieuwe commissaris van de Koning in Drenthe besproken met de minister van BZK. De vicevoorzitter van het Drents parlement, dhr. J.J. Baltes gaf een toelichting op de profielschets en schetste hoe deze tot stand is gekomen. Baltes benadrukte hierbij dat de mening van "Drenthe" een belangrijke inspiratiebron vormde bij het opstellen van de profielschets.  Aan het einde van de vergadering heeft het Drents parlement de profielschets vastgesteld, waarna deze werd aangeboden aan minister Plasterk. Bekijk de profielschets.

Profielschets - Plasterk en Baltes

 Vertrouwenscommissie

Om het proces van de werving van een nieuwe commissaris van de Koning te begeleiden, is tijdens de Statenvergadering van 7 juni een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de 10 fracties. De vicevoorzitter van het Drents parlement is de voorzitter van de commissie. De vertrouwenscommissie voert de gesprekken met de kandidaten. Het Drents parlement doet vervolgens aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken een aanbeveling. De nieuwe commissaris van de Koning wordt op voordracht van de minister benoemd bij Koninklijk Besluit, voor een periode van 6 jaar.

Gerelateerd nieuws

Nieuws 10 juli 2017

Openstelling vacature commissaris van de Koning in de provincie Drenthe

Op woensdag 21 juni 2017 heeft de minister van BZK de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in ontvangst genomen. De vacature is op 22 juni 2017 door de minister opengesteld. Lees verder in: Openstelling vacature commissaris van de Koning in de provincie Drenthe MEER

Nieuws 21 juni 2017

Mening van Drenthe belangrijke inspiratiebron voor profielschets

Het Drents parlement heeft met de campagne "Mijn Drentse commissaris" alle Drenten uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe commissaris van de Koning. Lees hier de mening van Drenthe. Lees verder in: Mening van Drenthe belangrijke inspiratiebron voor profielschets MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen