Partij voor de Dieren: 'Lesvluchten KLM Flight Academy'

Gepubliceerd op: 03 maart 2021 13:03

De Statenfractie van Partij voor de Dieren heeft op 3 maart vragen gesteld over lesvluchten van de KLM Flight Academy.

"Vanaf 3 maart begint de KLM Flight Academy weer met haar lesvluchten vanaf GAE. Om opgelopen achterstanden in te halen wordt er extra intensief gevlogen, ook in de avonduren. De vliegschool stelt dat zij zal proberen overlast zoveel mogelijk te voorkomen door de omliggende dorpen te vermijden.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  • Is het correct te veronderstellen dat als de dorpen worden vermeden er dus meer gevlogen wordt boven de natuurgebieden die Eelde omringen? Zo nee, welke gebieden kunnen danwel meer overlast verwachten? Zo ja, ziet u hier geen bezwaar in en kunt u dit toelichten?
  • Hoe beoordeelt u deze extra verstoring aan het begin van het broedseizoen? Te denken valt o.a. aan de zeer verstoringsgevoelige zeearenden die in het Zuidlaardermeergebied met broeden zijn begonnen.
  • Past deze toename van lesverkeer binnen de bestaande vergunningen? Kunt u garanderen dat deze extra vliegbewegingen niet leiden tot overschrijdingen van bijvoorbeeld de geluidsnormen en andere richtlijnen waar GAE aan gehouden is?
  • Is er volgens u reden om aan te dringen op extra metingen voor luchtkwaliteit en geluidsoverschrijdingen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, en extra controle op het naleven van de voorschriften t.a.v. vliegtijden en dergelijke? Zo nee, waarom niet?
  • Is er al eens onderzoek uitgevoerd naar de negatieve effecten voor omliggende natuur en milieu? Worden er bijvoorbeeld metingen gedaan naar gehalte lood en andere stoffen in de omgeving van GAE in bodem, lucht en water? Zo nee, waarom niet?
  • Wat is uw mening over het feit dat u als aandeelhouder in feite een particuliere vliegschool subsidieert (die zich ook nog eens 1,3 miljoen euro liet toeschuiven uit de NOW regelingen), waarbij ook nog opgemerkt kan worden dat de leerlingen mogelijk nooit een baan krijgen als piloot?

Thea Potharst, frractievoorzittter Partij voor de Dieren "