Partij voor de Dieren: "Bevoegd gezag houtopstanden op recreatieterreinen"

Gepubliceerd op: 06 december 2021 13:12

Op 6 december heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld over 'bevoegd gezag houtopstanden op recreatieterreinen'.

"In de provincie Drenthe zijn recent meerdere voorvallen geweest van bomenkap op recreatieterreinen/vakantieparken, onder andere in Zeijen en Norg (Oosterduinen). Voor zover wij uit de media kunnen vernemen, ziet de provincie zichzelf op de recreatieterreinen in Zeijen en Norg als bevoegd gezag met betrekking tot het kappen van de houtopstand (volgens de Wet Natuurbescherming).

In de beantwoording van 14 september 2021 op schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren over bomenkap op het recreatieterrein in Westerbork, antwoordde GS echter dat zij géén bevoegd gezag waren met betrekking tot de kap van de houtopstand omdat het hier een vakantiepark betrof. ´Wij zijn hier geen bevoegd gezag, omdat wij de beplanting op vakantieparken aanmerken als beplantingen op erven en tuinen´.
Het is voor de fractie van de Partij voor de Dieren onduidelijk wat precies de verschillen zijn tussen de diverse houtopstanden op recreatieterreinen waardoor de provincie de ene keer wel en de andere keer niet het bevoegd gezag is.
Onze vraag aan GS:

  • Kan GS helder en onderbouwd aangeven wanneer de provincie zichzelf wel en wanneer niet als bevoegd gezag ziet als het gaat om houtopstanden (definitie Wnb) op recreatieterreinen (vakantieparken)?

Partij voor de Dieren,

Renate Zuiker"