search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Parlement unaniem over motie gaswinning en schadeafhandeling

Het Drentse parlement heeft tijdens de Statenvergadering van 7 februari de motie over gaswinning en schadeafhandeling met algemene stemmen aangenomen.

In de motie spreekt het parlement uit dat:

  • de vermindering van de gaswinning in Groningen niet mag leiden tot meer gaswinning in de kleine velden in Drenthe of tot verhoging van de maximaal toegestane opslagcapaciteit in de gasopslag in Langelo;
  • voor alle inwoners van Nederland, waaronder Drenthe, die schade lijden door gaswinning dezelfde rechtsbescherming en toegankelijkheid tot die rechtsbescherming is, en ook blijft met de invoering van een nieuwschadeprotocol voor Groningen;
  • er zo snel mogelijk een schadeprotocol moet komen voor de mijnbouwschade door gaswinning uit de kleine velden

Alle Statenfracties verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om bovenstaande ter kennis te brengen van de regering en zich in te blijven spannen voor een schadeprotocol voor mijnbouwschade, zo mogelijk in samenwerking met Drentse gemeenten, andere provincies en Waterschappen.

Lees hier de gehele motie.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen