search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Parlement stemt vóór frackenvrij Drenthe

Op 3 februari dienden de fracties GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en Sterk Lokaal een motie in, die ervoor moet zorgen dat de provincie Drenthe een frackenvrije provincie blijft. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen. Naast de eerder genoemde fracties, stemden ook VVD, CDA en D66 voor de motie.

Wat is fracken? Fracken is een methode om schaliegas uit de diepe ondergrond vrij te maken door scheurtjes te creëren in het brongesteente waar het gas in opgesloten zit. Dit gebeurt door water, zand en chemicaliën onder hoge druk in een boorput te pompen. De ingebrachte zandkorrels gaan in de scheurtjes zitten en houden deze open. Dit zorgt ervoor dat transport van het gas naar de boorput mogelijk is. In Nederland vindt geen schaliegaswinning plaats, maar wordt de fracktechniek wel al sinds de 50'er jaren succesvol toegepast bij 'gewone' gaswinning als hulpmiddel om de doorstroming vanuit de gesteentelaag te verbeteren.

Fracken is een veelbesproken onderwerp vanwege de schaliegaswinning en zorgen over de gevolgen voor milieu, grondwater en seismische risico's. Zolang er geen duidelijkheid is over de gevolgen, moet Drenthe een frackenvrije provincie blijven. Met de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om dit standpunt kenbaar te maken aan de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Lees hier de volledige motie.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen