search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Parlement stemt in met Voorjaarsnota 2019

Het Drents parlement heeft op 3 juli ingestemd met de Voorjaarsnota 2019. Vóór de Voorjaarsnota 2019 stemden de fracties: PvdA, FvD, VVD, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, OpDrenthe en Sterk Lokaal.

Tijdens de behandeling zijn de volgende moties in stemming gebracht:

Orange the World

Eén op de drie vrouwen krijgt in haar leven te maken met seksueel, fysiek of psychisch geweld. Om dit te bestrijden is het van belang dat overheden en organisaties bewustwording creëren onder vrouwen en mannen en het taboe helpen doorbreken. De fracties VVD, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie, Sterk Lokaal, OpDrenthe en FvD hebben over dit onderwerp de motie 'Orange the world' ingediend. In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om aan te sluiten bij het project 'Orange the world' en zo samen breed aandacht te vragen voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in Nederland en wereldwijd. Gevraagd wordt om in Drenthe op zoek te gaan naar een gebouw of kunstwerk dat oranje uitgelicht kan worden. Met de 11 fracties die de motie hebben ingediend, is de motie aangenomen. Lees de gehele motie.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma gaf na afloop van de behandeling aan dat het Drents museum oranje zal gaan kleuren in de periode van 25 november tot 10 december 2019.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups zorgt voor steeds meer overlast op land en in water, ook in Drenthe. Volwassenen, kinderen en dieren lopen letsel op aan huid, luchtwegen en ogen. Volgens kenners is het bestrijden van de processierups veelal dweilen met de kraan open. De fracties VVD, D66 en Forum voor Democratie hebben een motie ingediend, waarmee het college wordt opgeroepen om samen met gemeenten een effectief provinciaal bestrijdingsplan op te stellen voor 2020. De motie is met meerderheid van stemmen aangenomen. Voor stemden: PvdA, FvD, VVD, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, SP, OpDrenthe en Sterk Lokaal. Lees de gehele motie.

 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen