search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Parlement stemt in met motie 'versterken railgoederenvervoer'

Op 11 november heeft D66 de motie 'versterking railgoederenvervoer Dryport Coevorden Emmen' ingediend. Een ruime meerderheid van het parlement kan zich vinden in deze motie. 8 van de 10 fracties stemden vóór de motie: VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS en Sterk Lokaal.

Dryport Coevorden Emmen (spoorgoederenvervoer) heeft de afgelopen 10 jaar te maken gekregen met diverse kostenstijgingen, zoals de afschaffing van de korting op rode diesel en stijging van de gebruiksvergoeding (de vergoeding die spoorvervoerders moeten betalen voor het gebruik van het spoor).

De kostenstijging ondermijnt de concurrentiepositie van het binnenlands spoorgoederenvervoer ten opzichte van vervoer via de weg of water. Hierbij wordt immers niet gewerkt met iets dergelijks als een gebruiksvergoeding.

De ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer is van economisch belang voor de regio Zuid-Oost Drenthe. In de motie wordt gesteld dat specifiek beleid noodzakelijk is ter behoud en versterking van de werkgelegenheid in die regio.

Gedeputeerde Staten worden met de motie opgedragen om in het belang van Dryport Coevorden Emmen in gesprek te gaan met het Rijk en ProRail met als doel de concurrentiepositie van het binnenlands spoorgoederenvervoer te verbeteren.

Gerelateerd nieuws

Besluit 11 november 2016

Parlement stemt in met begroting

Het Drents parlement heeft op 11 november ingestemd met de begroting 2016. Daarnaast zijn 5 moties aangenomen. Lees verder in: Parlement stemt in met begroting MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen