search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Opvolging commissaris van de Koning

Op 1 maart jl. is de commissaris van de Koning van Drenthe, Jacques Tichelaar afgetreden. Voorlopig wordt zijn functie als voorzitter van het college van GS waargenomen door de loco-commissaris, Henk Brink. Johan Baltes, vicevoorzitter, vervangt hem in deze periode als voorzitter van het Drents parlement.

De minister van BZK kan in overleg met het provinciebestuur besluiten tot het aanstellen van een tijdelijke commissaris van de Koning. Inmiddels hebben de Staten een verzoek hiervoor bij de minister neergelegd.

Tegelijkertijd worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de benoeming van een opvolger voor de oud-commissaris. Hiervoor zal een profielschets worden gemaakt en een vertrouwenscommissie worden ingesteld. De gehele procedure neemt een aantal maanden in beslag.

.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen