search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Omgevingsvisie en -verordening aangenomen

Het Drents parlement heeft na een uitvoerig debat, waarin een groot aantal moties en amendementen werd ingediend, ingestemd met zowel de Omgevingsvisie Drenthe 2018 als de Provinciale Omgevingsverordening. De volgende fracties stemden voor de Omgevingsvisie: VVD, PvdA, CDA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS en Sterk Lokaal. Voor de Provinciale Omgevingsverordening stemden dezelfde fracties.

In de Omgevingsvisie Drenthe staan de uitgangspunten over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Drentse natuur, de recreatie en het toerisme in onze provincie, over mobiliteit en leefbaarheid. De Provinciale Omgevingsverordening kan gezien worden als het wettelijk kader van de Omgevingsvisie. Belangrijke plannen voor de toekomst van Drenthe dus! 

Drenthe in Debat

In de afgelopen maanden heeft de Omgevingsvisie verschillende keren op de agenda gestaan van het Drents parlement. Op 16 mei vond de eerste editie van Drenthe in Debat plaats. Tijdens dit debat hebben de leden van het Drents parlement in Westerbork geluisterd naar en van gedachte gewisseld met inwoners. Wat vinden de inwoners belangrijke Drentse waarden? En kunnen natuur en economie hand in hand gaan? Aan de basis van het debat stond de Omgevingsvisie Drenthe.  

Insprekers

Op dinsdag 18 september vond een extra vergadering plaats van de commissie Omgevingsbeleid. Tijdens deze vergadering kon ingesproken worden op de Omgevingsvisie Drenthe 2018 en op de Provinciale Omgevingsverordening. In totaal hebben 15 personen (al dan niet namens een organisatie) gebruik gemaakt van het spreekrecht. Een dag later, op woensdag 19 september, vond de reguliere commissievergadering plaats waarbij de fracties hun eerste reactie gaven op het voorstel van Gedeputeerde Staten.

Moties en amendementen

Tijdens de vergadering van 3 oktober zijn de volgende moties en amendementen in stemming gebracht:

Bekijk de vergadering terug en zie hoe de fracties gestemd hebben.

 

Gerelateerd nieuws

Nieuws 18 september 2018

Insprekers op de Omgevingsvisie Drenthe

Op dinsdag 18 september heeft een extra vergadering plaatsgevonden van de commissie Omgevingsbeleid. Tijdens deze vergadering kon ingesproken worden op de Omgevingsvisie Drenthe. Lees hier de inspraakreacties. Lees verder in: Insprekers op de Omgevingsvisie Drenthe MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen