search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Noorden meer zeggenschap over de NOM

De provincie Drenthe wordt samen met de provincies Groningen en Friesland voor 50% aandeelhouder van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). De aandelenverwerving past binnen de ambitie van de provincies om actiever de economie van het Noorden te stimuleren. Het Drents parlement stemde unaniem in met deze aanpassing in eigendoms- en zeggenschapsverhouding.

In december 2015 is een principeakkoord  bereikt met het ministerie van Economische Zaken. Op basis van dit akkoord kunnen de 3 noordelijke provincies hun gezamenlijk belang in het NOM vergroten van 0,03% naar 50% door aandelen van het ministerie van Economische Zaken over te nemen. Door de aandelenverwerving krijgen de noordelijke provincies meer zeggenschap over het vermogen van de NOM.

Motie: meer kansen voor sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen zijn van grote waarde voor de samenleving, omdat zij naast economische activiteit ook sterk bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen. Een groot aantal fracties (PvdA, VVD, CDA, SP, D66, CU en GL) diende over dit onderwerp een motie in, waarin het college wordt opgeroepen om zich ervoor in te spannen dat de NOM haar investeringskapitaal ook gaat aanwenden als financieringsbron voor sociale ondernemingen. De motie is met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

Lees hier de motie.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen