search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Nieuwe voorziening schaapskuddes

Albert Kerssies maakte - namens de Stichting Behoud Drentse Schaapskuddes en de overleggroep van 10 schaapskuddes in Drenthe - op 2 december gebruik van zijn spreekrecht. Hij deed een dringend beroep op het Drents parlement om de subsidie aan de Drentse schaapskuddes te verhogen.

Nieuwe voorziening schaapskuddes

Op de agenda van de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie stond op 2 december het Statenstuk "Nieuwe voorziening instandhouding gescheperde schaapskuddes". De huidige subsidieregeling is niet actueel. Het aantal te subsidiëren kuddes is de afgelopen jaren toegenomen en de oude subsidiebedragen zijn niet geïndexeerd. Daarnaast zijn de exploitatiekosten toegenomen, denk aan gezondheidseisen en dierenwelzijn. Om die reden wordt in het Statenstuk voorgesteld om de subsidie aan 10 Drentse schaapskuddes vanaf 2016 structureel te verhogen van €240.000 naar €336.000. 

Verhogen subsidiebedrag

Op 20 november 2015 stuurde Albert Kerssies - namens de eerder genoemde partijen - een brief aan het Drents parlement. In de brief wordt duidelijk gemaakt dat het voorgestelde subsidiebedrag van het college van Gedeputeerde Staten onvoldoende is om de instandhouding van de Drentse schaapskuddes te kunnen garanderen. Het verzoek is om het bedrag structureel te verhogen met €75.000. Tijdens de commissievergadering heeft Kerssies ingesproken om het verzoek nader toe te lichten. Alle fracties waren het er over eens dat de gescheperde schaapskuddes van groot belang zijn voor Drenthe. Toch waren de meeste fracties er nog niet van overtuigd dat het verhogen van het subsidiebedrag met €75.000 noodzakelijk is voor het voortbestaan van de 10 kuddes. 

Besluit op 16 december

In de Statenvergadering op 16 december praat het Drents parlement opnieuw over de Drentse schaapskuddes. Dan zal ook duidelijk worden of het parlement instemt met het Statenstuk "Nieuwe voorziening instandhouding gescheperde schaapskuddes".

Bekijk hier de bijdrage van Albert Kerssies en de verdere behandeling van het agendapunt.

Schaapskuddes

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen