search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Onvoldoende steun voor motie 'Overlast Vechtdallijn'

Meerdere Statenfracties hebben tijdens de vergadering op 3 februari 2021 de overlast op de Vechtdallijn ter sprake gebracht. In eerste instantie waren op dit onderwerp twee 'moties vreemd aan de orde van de dag' ingediend. Na het debat en een toezegging van gedeputeerde Bijl is uiteindelijk één motie in stemming gebracht: de motie 'oproep tot maatregelen tegen overlast op de Vechtdallijn', ingediend door de PVV. De motie kreeg te weinig steun in de Staten, waarmee deze is verworpen.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen