search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

Moties & amendementen

Moties & amendementen 

Motie

Tijdens een Statenvergadering kan een fractie een motie indienen. In een motie doet een fractie een politieke oproep aan het college van Gedeputeerde Staten en/of het Drents parlement. Vervolgens vindt over de inhoud van de motie een debat plaats en wordt een besluit genomen: het parlement neemt de motie aan of verwerpt deze.

Amendement

Bij de behandeling van een voorstel van Gedeputeerde Staten kunnen de fracties hierin een wijziging aanbrengen door een amendement in te dienen. Het kan daarbij gaan om een wijziging in de tekst van een voorstel of een toevoeging of verwijdering van tekst. Het parlement besluit na debat of het amendement wordt aangenomen of verworpen.

Actuele moties en amendementen

In de kolom hiernaast vindt u recente moties en amendementen. Op het Stateninformatiesysteem vindt u een overzicht van álle aangenomen moties en amendementen.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen