search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie vreemd aan de orde: bewijsvermoeden schademeldingen

Tijdens de Statenvergadering van 7 juli 2021 hebben de fracties ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdA, VVD, PVV, CDA, Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor de Dieren en D66 de volgende motie vreemd aan de orde van de dag ingediend: 

"Constateren:

Dat het IMG onlangs heeft uitgesproken dat het bewijsvermoeden niet meer van toepassing is
voor schademeldingen ten gevolge van diepe bodemdaling bij de gasopslag Norg;

Overwegen:

  • Dat de gasopslag Norg wordt ingezet voor een versnelde afbouw van de gaswinning uit het Groningen-veld;
  • Dat vanwege de uitzonderlijke situatie om die reden ook de gasopslag Norg onder geografische reikwijdte van het bewijsvermoeden is geschaard;
  • Dat met het niet meer toepassen van het bewijsvermoeden afwenteling van schade naar Drenthe plaats gaat vinden;
  • Dat dit indruist tegen de strekking van wat met de wet is beoogd;
  • Dat hiermee de inwoners bij de gasopslag Norg in de steek worden gelaten;

Spreken uit:

Dat het niet acceptabel is dat gevolgen van de afbouw van gaswinning Groningen worden afgewenteld naar de gasopslag Norg en de rechtszekerheid van de Drentse inwoners door het niet toepassen van het bewijsvermoeden ernstig wordt verminderd;

En verzoeken het college: 
Dit standpunt over te brengen aan het lMG, de minister van Economische Zaken en Klimaat en aan de Tweede Kamer."

Naast de fracties die de motie hebben ingediend, stemde ook Forum voor Democratie voor de motie. De motie is hiermee met ruime meerderheid aangenomen. 

Gerelateerd nieuws

Besluit 07 juli 2021

Besluiten Drents parlement: vergadering 7 juli 2021

Op 7 juli 2021 vond een vergadering van het Drents parlement plaats. Bekijk hier de genomen besluiten. Lees verder in: Besluiten Drents parlement: vergadering 7 juli 2021 MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen