search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie over 'salderingsregeling' met ruime meerderheid aangenomen

Tijdens de Statenvergadering van 3 oktober 2018 heeft het Drents parlement met ruime meerderheid ingestemd met de motie vreemd aan de orde over de salderingsregeling voor sportverenigingen en dorpshuizen. Voor de motie stemden de fracties: PvdA, VVD, CDA, SP, GroenLinks, CU, Sterk Lokaal, 50PLUS.

De minister heeft uitgesproken de salderingsregeling voor zonnepanelen per 2020 te willen beëindigen. De zogenoemde terugleversubsidie, die in de plaats komt van de salderingsregeling, heeft negatieve effecten voor sportverenigingen en dorpshuizen. Zo zal de terugverdientijd op zonnepanelen enorm oplopen.

Met de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan te dringen op een uitzonderingspositie voor sportverenigingen en dorpshuizen, zodat zonnepanelen ook voor hen interessant blijven. Lees hier de volledige motie.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen