search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie Bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid medicinale cannabisolie"

Tijdens de vergadering van het Drents parlement op 28 maart 2018 heeft de fractie Sterk Lokaal een 'motie vreemd aan de orde van de dag' ingediend over de beschikbaarheid, bereikbaarheid en de betaalbaarheid van medicinale cannabisolie. De motie is mede-ondertekend door de fracties: VVD, D66, 50PLUS, GroenLinks, CDA, PvdA.

In de motie wordt uitgespoken dat de beschikbaarheid, bereikbaarheid en de betaalbaarheid van cannabisolie voor patiënten verbeterd moet worden en dat er per provincie ten minste 1 uitgiftepunt zou moeten zijn.

Het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht dit standpunt te kennis te brengen aan de regering en de Tweede Kamer. Daarnaast wordt in de motie het college gevraagd om zich in te spannen voor een landelijke regeling met provinciale dekking.

De motie is met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Voor de motie stemden de fracties: VVD, PvdA, PVV, D66, CDA, GroenLinks, Sterk Lokaal en 50PLUS.

 

 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen