search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Drents parlement unaniem over versnelling asbestdaken

Het Drents parlement heeft op 19 april ingestemd met het beschikbaar stellen van 3,5 miljoen euro voor het versnellen van de verwijdering asbestdaken.

De provincie Drenthe heeft de ambitie om de leef- en woonomgeving in Drenthe veiliger en duurzamer te maken. Zij wil zich de komende jaren inzetten om de verwijdering van asbestdaken te versnellen, zodat risicovolle situaties eerder worden gesaneerd en er meer asbestdaken worden verwijderd. Alle partijen stemden in met het beschikbaar stellen van 3,5 miljoen euro om de versnelling mogelijk te maken.

Motie: Rijksinzet asbestdaken in Drenthe

Het Drents parlement wil nog een stap verder gaan, en stemt in met de motie 'Rijksinzet asbestdaken in Drenthe'. In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om bij het Rijk aan te dringen op extra financiële middelen voor de sanering van asbestdaken. De motie werd ingediend door de fracties: PvdA, VVD, CDA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Sterk Lokaal en 50Plus.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen