Drents parlement spreekt unaniem steun uit voor Jongerenadviesraad

Gepubliceerd op: 11 november 2020 21:11

Sinds een aantal maanden zet een groep enthousiaste jongeren zich in voor de provinciale politiek door een Jongerenadviesraad op te richten. In de commissievergadering van 28 oktober vroegen deze jongeren in een videoboodschap om de Jongerenadviesraad op te nemen in de begroting van 2021. De fracties ChristenUnie, D66, VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, CDA en GroenLinks hebben in de Statenvergadering van 11 november een motie ingediend, waarmee zij uitspreken de Jongerenadviesraad te willen ondersteunen. De motie kon rekenen op brede steun: alle fracties stemden voor.

Stem van jongeren

In de afgelopen maanden zijn in samenwerking met 'Politiek Netwerk Drenthe' en CMO STAMM verdiepende gesprekken gevoerd met jongeren over hun invloed op de politiek. Een veelgehoorde opmerking was dat de stem van jongeren te weinig gehoord wordt. "Omdat er bijna niemand van onze leeftijd in de politiek zit, kunnen politici nooit weten wat er écht onder jongeren leeft" verwoordde een jongere treffend. De jongeren willen structurele invloed: ze willen vaker en bij meer beslissingen een stem hebben. "Laat jongeren de provincie adviseren op thema's die ons direct raken en laat dit vooral niet alleen symbolisch zijn."

Jongerenadviesraad

Adviseren, informeren en samenwerken

De Jongerenadviesraad wil zich op verschillende manieren inzetten voor Drenthe. Door de provincie gevraagd en ongevraagd te adviseren over provinciale beleidsthema's die jongeren raken. Door andere jongeren te informeren over de provinciale politiek en het belang van hun betrokkenheid daarbij. En tot slot door samen te werken met andere organisaties voor verschillende projecten.

Aanloopfase

Op dit moment zit de Jongerenadviesraad nog in de aanloopfase. In de motie worden de commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en de Statenwerkgroep 'Veranderende samenleving' verzocht om met de Jongerenadviesraad verdere afspraken te maken en te komen tot goede spelregels om hun invloed op het provinciale beleid te waarborgen.