search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie 'wijzigen inkoopbeleid' aangenomen

De fracties VVD en Sterk Lokaal zijn van mening dat er in het inkoopbeleid van de provincie Drenthe te weinig aandacht is voor het gunnen van opdrachten, specifiek aan Drentse ondernemers.

Door het gunnen van opdrachten aan Drentse ondernemers kan de economie gestimuleerd worden, zo stellen VVD en Sterk Lokaal. Om die reden hebben de 2 fracties tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november een motie ingediend. Hierin wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om te onderzoeken op welke wijze het inkoopbeleid van de provincie kan worden aangepast, zodat meer inkoopopdrachten terecht komen bij Drentse ondernemers.

De meerderheid van het Drents parlement stemde in met deze motie. Vóór de motie stemden de volgende fracties: VVD, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS en Sterk Lokaal.

Gerelateerd nieuws

Besluit 11 november 2016

Parlement stemt in met begroting

Het Drents parlement heeft op 11 november ingestemd met de begroting 2016. Daarnaast zijn 5 moties aangenomen. Lees verder in: Parlement stemt in met begroting MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen