search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie vreemd aan de orde: lichtbakbejaging

De Partij voor de Dieren en de SP hebben tijdens de Statenvergadering van 27 mei een 'motie vreemd aan de orde van de dag' ingediend, waarmee het college wordt opgeroepen om te stoppen met nachtelijke lichtbakbejaging op de vos in weidevogelgebieden.

De provincie Drenthe heeft in december 2019 opdracht gegeven voor het 's nachts doden van vossen met behulp van een lichtbak en geweer in de weidevogelgebieden (de zogenaamde lichtbakbejaging).

De Partij voor de Dieren en de  SP zijn van mening dat lichtbakbejaging grote verstoring van de natuur tot gevolg heeft, en gevaar oplevert voor de mens. Bovendien mag de vos overdag bejaagd worden. Lees hier de gelele motie.

Een meerderheid van het Drents parlement stemde tegen de motie, waarmee deze is verworpen.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen