search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie TTIP en CETA aangehouden

In de Statenvergadering van 14 oktober heeft de SP een motie ingediend met als onderwerp TTIP en CETA, twee handelsverdragen die de Europese Unie wil afsluiten met de Verenigde Staten en Canada.

De EU wil binnenkort twee handelsverdragen afsluiten: één met Canada (CETA = Comprehensive Economic and Trade Agreement) en één met de Verenigde Staten (TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership). Het doel van beide verdragen is om de handelsbelemmeringen tussen de continenten weg te nemen.

De SP stelt in haar motie dat de zeggenschap en beleidsruimte van provinciebesturen mogelijk door TTIP en CETA worden beperkt. Daarnaast zullen veel ondernemers in Nederland en Europa schadelijke gevolgen ondervinden als gevolg van toegenomen concurrentie door deze 'vrijhandelsakkoorden'.

Met de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgedragen om in interprovinciaal verband de dialoog aan te gaan met andere provincies die zich zorgen maken over de gevolgen van CETA en TTIP. Daarnaast worden GS verzocht om in Brussel en Den Haag de mening van Provinciale Staten over CETA en TTIP uit te dragen.

Motie aangehouden

Het merendeel van de fracties is van mening dat zij nog te weinig kennis heeft van de beide handelsverdragen. Om die reden is besloten de motie van de SP aan te houden en zich eerst goed te laten informeren over dit complexe onderwerp. Dit zal dit najaar gebeuren. 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen