search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie 'Ondersteuning energiecoöperaties'

PvdA Drenthe wil meer steun voor energiecoöperaties. Om die reden diende de fractie een motie in, ondertekend door VVD, CDA, SP, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal en 50PLUS. De motie kreeg brede steun in het parlement (9 van de 10 fracties stemden vóór). 

Energiecoöperaties zijn niet alleen goed voor het milieu, ze dragen ook bij aan de leefbaarheid in dorpen. Drenthe loopt echter, vergeleken met andere provincies, achter in de oprichting vanenergiecoöperaties. Kijkend naar het aantal energiecoöperaties in Drenthe (11) dan is dit bescheiden, bijvoorbeeld in vergelijking met Friesland waar 37 coöperaties actief zijn. 

Met de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om te onderzoeken hoe de Drentse energiecoöperaties intensiever ondersteund kunnen worden. Daarbij moet ook de rol van de Drentse Energie Organisatie, het eigen Energiefonds van de provincie Drenthe, betrokken worden.

Lees hier de motie 'Ondersteuninig Drentse energiecoöperaties'

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen