search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie 'groene stroom, provincie geeft goede voorbeeld' aangenomen

De fracties PvdA, SP, GroenLinks, D66 en 50Plus roepen in een motie het college op om het aanbestedingsbeleid van de provincie aan te passen, zodat bij het energiecontract de herkomst van groene stroom een zwaardere weging krijgt.

De provincie heeft het onderwerp 'duurzaamheid en energietransitie' hoog op de agenda staan. Om die reden zijn de indienende fracties van mening dat de provincie het goede voorbeeld zou moeten geven en het aanbestedingsbeleid wat betreft de inkoop van energie zou moeten aanpassen.

De motie is met meerderheid van stemmen aangenomen. Naast de indienende fracties stemden ook de fracties: VVD, CDA, CU in met de motie.

Lees hier de motie.

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen