search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie 'Circulaire economie' aangehouden

Drenthe zou een visie moeten formuleren hoe we een bijdrage kunnen leveren aan een versnelling richting een zogenaamde 'circulaire economie', aldus de fractie van de SP. In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde.

In de Statenvergadering van 9 maart diende de SP een motie in, waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen om een informatief stuk over circulaire economie op te stellen, waarmee de discussie over eventuele extra inzet gevoerd kan worden.

Gedeputeerde Brink reageerde met de opmerking dat vóór de zomer een notitie zal verschijnen waar o.a. ingegaan wordt op het onderwerp circulaire economie. De SP besluit om die reden de motie tot die tijd aan te houden.

Lees hier de aangehouden motie.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen