search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie: grensoverschijdende samenwerking

De fracties in het Drents parlement zijn het er allemaal over eens: de provincie moet blijven investeren in de samenwerking met de Duitse deelstaat Nedersaksen. Om die reden hebben ze gezamenlijk op 6 februari een motie ingediend over grensoverschijdende samenwerking.

Ze roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  1. zich er in het kader van een gemeenschappelijke lobbyactiviteit bij de Europese Commissie en het Europees Parlement voor in te zetten dat het INTERREG-programma Deutschland-Nederland met voldoende Europese medefinanciering voortgezet kan worden;
  2. in samenspraak met verantwoordelijke brancheorganisaties en, indien van toepassing, overige instanties te verkennen hoe de obstakels voor een wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties opgeheven kunnen worden;
  3. in overleg met de Nederlandse regering te verkennen hoe de begeleiding van grensarbeiders op de arbeidsmarkt van de Euregio na 2020 - buiten het INTERREG-subsidieprogramma om - meerjarig gefinancierd kan worden;
  4. in te zetten op verbetering van de grensoverschrijdende spoorverbindingen, met name de Wunderline Groningen-Bremen, de verbinding Emmen-Coevorden-Nordhorn-Rheine en de intercitycverbinding Amsterdam-Hanover-Berlijn.

Lees hier de volledige motie.

In Nedersaksen heeft de commissie die zich bezighoudt met Europa-aangelegenheden op 22 november 2018 eenzelfde wens uitgesproken in een gemeenschappelijke verklaring. Een delegatie van Statenleden uit Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel was hier bij aanwezig.

Gerelateerd nieuws

Nieuws 28 november 2018

Statenleden overbruggen verschillen Noordoost-Nederland en Nedersaksen

Donderdag 22 november bracht een delegatie van Statenleden uit Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel een bezoek aan de Nedersaksische Landtag. Lees verder in: Statenleden overbruggen verschillen Noordoost-Nederland en Nedersaksen MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen