search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Meerderheid stemt in met motie over CETA

De Partij voor de Dieren heeft samen met de fracties SP, GroenLinks, Sterk Lokaal, PvdA en FvD op 9 oktober een motie ingediend over de mogelijke schadelijke gevolgen van het CETA-verdrag voor Drenthe.

Dit najaar wordt het vrijhandels- en investeringsverdrag CETA tussen de EU en Canada behandeld in de Tweede Kamer. Een consequentie van CETA is dat in gemeenten en provincies met kleine gasvelden het moeilijker zal worden om gaswinning te reguleren, te stoppen of te voorkomen, ook als er overlast of gevaren door ontstaan.

In de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgedragen om de gevolgen van het CETA-verdrag voor Drenthe onder de aandacht te brengen en om de Tweede en Eerste Kamer op te roepen om niet akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm.

Een meerderheid van het parlement stemde voor de motie (PvdD, SP, GroenLinks, Sterk Lokaal, PvdA, FvD, PVV, CU (2 voor, 1 onthouding), OpDrenthe), waarmee deze is aangenomen. Lees hier de gehele motie.

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen