search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Meerderheid parlement stemt voor ijsbaan Hoogeveen

Het Drents parlement heeft op 12 juli ingestemd met het beschikbaar stellen van een eenmalige bijdrage van vijf miljoen euro voor de realisatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening in Drenthe.

Voor het voorstel stemden de fracties: VVD, PvdA, CDA, SP, D66, ChristenUnie, Sterk Lokaal en 50PLUS. Met deze instemming gaat het college van Gedeputeerde Staten de subsidiebeschikking afgeven aan de gemeente Hoogeveen.

Meer informatie over het proces kunt u teruglezen op de website van de provincie Drenthe.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen