search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Masterclass Begroting

Op 26 augustus vond de vierde masterclass plaats van de Leergang voor Statenleden 2015. De circa veertig aanwezige Statenleden, commissieleden en fractiemedewerkers kregen een toelichting door diverse sprekers over de programmabegroting als instrument voor de Staten.

Professor Ter Bogt van de Rijksuniversiteit Groningen stelde de rol van het Statenlid centraal bij het vaststellen van beleidsmatige en financiële kaders in de programmabegroting. Kaders, die in beleidsnota's door PS zijn vastgesteld, komen in de voorjaarsnota en programmabegroting als onderdeel van de planning- en controlcyclus terug. Hij riep de aanwezige Statenleden op bij het doorgronden van de programmabegroting alert te zijn of de vastgestelde kaders terugkomen. Maar ook om zelf met initiatieven voor nieuw beleid te komen. Vervolgens gingen de heren Engwerda en Wortelboer van EY accountants op de techniek van de begroting. Waar kun je wat vinden over de provinciale financiën?

Masterclass begroting

Na de pauze gaf professor Van Helden een inspirerend betoog over zijn ervaringen als oud-Statenlid en gedeputeerde financiën in de provincie Groningen. Hoe pak je het aan als je als Statenlid een initiatief wilt nemen of een thema wilt agenderen en welke valkuilen zijn er bij het zoeken naar dekking voor je voorstel? Er ontstond een levendige discussie over hoe "gevoelig" GS is voor "activistische" PS? Aan de hand van een eigen opdracht begon het thema programmabegroting voor de aanwezigen te leven.

Masterclass begroting 2

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen