search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Insprekers op zoutwinning en gaswinning

De commissie Omgevingsbeleid sprak op 18 september over de onderwerpen zoutwinning en gaswinning. Onderwerpen waar veel inwoners een mening over hebben. Een aantal van hen heeft deze mening laten horen in de commissievergadering: de heer Desart,  

Zoutwinning

De heer Dessart sprak in op de brief over de zoutwinningsplannen van NEDMAG. Dat deed hij namens stichting Stop Zoutwinning, en daarmee namens de inwoners van drie dorpen in de provincies Groningen en Drenthe, te weten Kiel-Windeweer, Zuidlaarderveen en Oud Annerveen.

Inspreker dhr Dessart over zoutwinning

"Stichting Stop Zoutwinning vraagt u om op te komen voor de belangen van uw inwoners. NEDMAG is een van de grootste vervuilers in het Noorden. Uit hun eigen cijfers blijkt dat zij evenveel energie gebruiken als 20 tot 30.000 huishoudens, en dat zij rond de 40 miljoen kuub aardgas verbruiken per jaar. De enorme CO2 uitstoot en stikstofdepositie die daarmee gepaard gaan zijn alleen al voldoende reden om te stoppen met deze zoutwinning. NEDMAG dient, in tegenstelling tot de gaswinning, geen landsbelang. Laat deze commerciële partij niet uitbreiden. Geef een signaal aan Den Haag, én aan de NOM, die NEDMAG vanuit óns geld financiert, dat ook in de omgeving van Veendam en Kiel-Windeweer, én in Noord-Drenthe, genoeg nu echt een keer genoeg is. Wat ons betreft geldt vanaf nu: Geen gerotzooi meer in onze ondergrond!" Lees de gehele bijdrage van de heer Dessart.

Gaswinning

Voorafgaand aan de vergadering hebben twee personen zich bij de griffie gemeld als inspreker: mevrouw Van der Velde, namens Stichting Gas DrOvF en de heer Eerland, namens Werkgroep stop gaswinning Marsdijk nu.

mevrouw Van der Velde: "Gaswinning in kleine velden is momenteel strijdtoneel, wekelijks is er een hoeveelheid aan nieuws. De positie van burgers rondom de winning van de overige velden wordt stelselmatig nog verder ondermijnd. Tot nu toe zijn er geen resultaten waar wij als bewoners gerust op zijn. Wij roepen u als statenleden dan ook op om álles in het werk te zetten om uw partijgenoten in de 2e kamer hiervan te doordringen want het is 2 voor 12. Wat is er aan de hand: Het schadeprotocol "kleine velden" ligt op de plank voor behandeling in de 2-e kamer in het najaar. In dit protocol zijn stelselmatige drempels opgeworpen waardoor het protocol verwordt tot een bureaucratische vesting. Het is niet ontworpen vanuit het perspectief van de van 'burger met schade' maar vanuit de overheid om uit te sluiten. Dit dossier heeft alle potentie om over enkele jaren een hoofdpijn dossier te worden." Lees de gehele bijdrage van mevrouw Van der Velde.

De inspraakreactie van de heer Eerland, de vragen van de commissieleden aan de insprekers en het debat over deze onderwerpen zijn terug te kijken in het video-archief.

Wilt u ook inspreken tijdens een commissievergadering? Lees hier hoe u zich kunt aanmelden en wat de spelregels zijn.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen