search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks en PvdA: "Opvang LHBT-asielzoekers in Drenthe"

Op 29 maart hebben de fracties van GroenLinks en de PvdA vragen gesteld over opvang LHBT-asielzoekers in Drenthe.

"De fracties van GroenLinks en PvdA werden afgelopen week op de hoogte gebracht van een schrijnend voorval rond de opvang van een LHBT (Lesbisch, Homo-, Bi-, en Transgender) -asielzoeker in Assen. Het betrof een asielzoeker die reeds in twee AZC's om discriminatoire pesterijen en bedreigingen een veilige opvang zocht. De plaatselijke afdelingen van één van onze fracties is in overleg met de gemeente Assen om hier een oplossing voor te vinden.

Op 1 maart 2016 is door de Tweede Kamer de motie Bergkamp/Pia Dijkstra aangenomen waarbij de regering opgedragen wordt invulling te geven aan een aparte mogelijkheid voor veilige opvang voor LHBT's en andere kwetsbare individuen, wanneer blijkt dat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Naar aanleiding van bovenstaande gebeurtenis en de door de Tweede Kamer aangenomen motie hebben de fracties van GroenLinks en PvdA de volgende vragen:

  1. Aangezien de provincie een coördinerende rol heeft voor de AZC's in Drenthe, is het College door de minister inmiddels op de hoogte gebracht van de uitvoering van de motie?
  2. Als de minister nog geen plan heeft gepresenteerd, is Drenthe dan bereid om daar lokaal maatwerk voor te realiseren?
  3. Zijn er gesprekken gaande met de in Drenthe gevestigde AZC's en het COA om de veiligheid van bedreigde LHBT's te garanderen?
  4. Is er (inmiddels) een protocol/regeling op welke wijze bedreigde LHBT-asielzoekers zich veilig kunnen melden om voor een veilige opvang te kunnen zorgen?
  5. Zijn er acties ondernomen om met belangengroeperingen te praten over hun bijdrage voor het verkrijgen van veilige opvang?
  6. Is er op dit punt ook samenwerking met de overige (noordelijke) provincies?

Namens de Statenfracties van GroenLinks en PvdA

Henk Nijmeijer en Ralph du Long"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen