search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: Strategische verkenning GAE

Op 12 mei heeft de Statenfractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over de strategische verkenning m.b.t. Groningen Airport Eelde.

"Op 10 mei berichtte RTV Drenthe dat het 'Onderzoek over toekomst Groningen Airport Eelde [is] vertraagd'. Op 11 mei werden Provinciale Staten geïnformeerd middels de brief "Strategische verkenning toekomst Groningen Airport Eelde".

In januari gaf u bij brief (5 januari, zelfde onderwerp) aan te verwachten de eerste onderzoeksresultaten in april 2016 te kunnen presenteren en met ons in gesprek te gaan over mogelijke ontwikkelrichtingen. Tevens gaf u aan een voorstel voor besluitvorming vóór de zomer van 2016 aan Provinciale Staten voor te leggen.

Als verklaring voor het uitstel wordt aangegeven: 'Door het volgtijdelijke karakter van de onderzoeken en de afhankelijkheid van externe gegevens vanuit parallel lopende processen is enige vertraging ontstaan in de uitvoering'. Dit schept echter weinig duidelijkheid omtrent de oorzaken van de vertraging.

Het bevreemdt ons zeer dat op het moment dat het onderzoek eigenlijk al zo goed als klaar zou moeten zijn (uiterste termijn voor besluitvorming voor de zomer: vaststelling door GS op 17 mei) er een vertraging van vier maanden wordt aangekondigd. Dit wekt de schijn dat er over de uitkomsten van het onderzoek discussie is ontstaan.

De Statenfractie van GroenLinks kan het niet waarderen eerder via de pers dit uitstel te moeten vernemen, dan dat de Staten door GS zijn geïnformeerd. Tevens verwacht GroenLinks duidelijkheid omtrent de oorzaken van de vertraging.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Waarom zijn Provinciale Staten niet eerder dan, of gelijktijdig met, de pers geïnformeerd over genoemde vertraging?
  2. Waarom meldt u deze vertraging pas 6 dagen voor uiterste termijn waarop GS het voorstel voor besluitvorming had moeten vaststellen? Hoe kan het dat u niet eerder op de hoogte was van de vertraging bij de partijen die het onderzoek uitvoeren?
  3. Waarom heeft u Provinciale Staten niet eerder geïnformeerd over de ontstane vertraging?
  4. Kunt u nader toelichten waardoor deze vertraging veroorzaakt wordt? Welke gegevens zijn niet tijdig beschikbaar?
  5. In welk deel-onderzoek zit de ingewikkeldheid? Kunnen wij van de overige deelonderzoeken de resultaten alsnog voor de zomer ontvangen?
  6. Zijn de reeds beschikbare resultaten van de deel-onderzoeken besproken met (vertegenwoordigers van) de aandeelhoudende overheden? Zo ja, welke boodschap heeft u geuit richting hetzij de overige aandeelhouders hetzij de uitvoerende partijen?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen