search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Wildstroperij"

Op 11 juli heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over wildstroperij.

"Op 23 mei 2016 stelde onze fractie schriftelijke vragen inzake wildstroperij. Die zijn door Gedeputeerde Staten beantwoord bij brief van 24 juni 2016. Naar aanleiding van recente berichtgeving in het Dagblad van het Noorden, d.d. 8 juli 2017: "Jagers hebben sterk vermoeden van stroperij in Dwingelderveld" hebben wij een aantal aanvullende vragen. In het artikel wordt aangegeven dat er bij de wildbeheereenheid Dwingelderveld e.o. vermoedens zijn dat er wordt gestroopt. Politie en Staatsbosbeheer geven aan dat er geen overduidelijke aanwijzingen voor stroperij zijn, maar dat het heel moeilijk vast te stellen is of het om legale of illegale jacht gaat. Er wordt aangegeven dat er in de avonduren geen toezicht is in het Dwingelderveld. Een boswachter van Staatsbosbeheer oppert een schotenregistratie voor jagers.

In uw beantwoording van 24 juni 2016 geeft u aan dat de aanpak van stroperij primair bij de politie ligt. U gaf aan dat voor zover u op dat moment kon overzien, stroperij in Drenthe een beperkt probleem was en dat de handhaving daarop door de politie, provinciale en groene BOA's voldoende was.

GroenLinks vindt, nu er tevens signalen vanuit het veld komen, dat stroperij verder dient te worden bestreden en hard moet worden aangepakt.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Zijn de vermoedens, zoals vermeld in het artikel, bij u gemeld? Zo ja, welke actie heeft u daarop ondernomen? Zo nee, bent u bereid daarover contact op te nemen met de wildbeheereenheid Dwingelderveld e.o.?
  • Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van een schotenregistratie voor jagers? Biedt dit een oplossing om wildstroperij tegen te gaan?
  • Bent u nog steeds van mening dat stroperij in Drenthe een beperkt probleem is en dat de handhaving daarop voldoende is, ook in de avonduren?
  • Bent u bereid er bij de politie op aan te dringen prioriteit te stellen aan het bestrijden van stroperij in gebieden waar daar serieuze signalen voor zijn?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen