search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Vertraging werkzaamheden station Assen"

Op 28 augustus heeft GroenLinks vragen gesteld over het uitstellen van de werkzaamheden aan het spoor en de bouw van een nieuw station in Assen.

"Onlangs heeft ProRail bekendgemaakt de werkzaamheden aan het spoor en de bouw van een nieuw station in Assen een jaar uit te stellen. Provincie Drenthe heeft een belang bij de spoedige realisatie van deze werkzaamheden. De extra treinen zijn nodig voor het verkeer van en naar de stad Groningen, omdat de zuidelijke ringweg van Groningen aangepakt gaat worden. De Provincie dient te zorgen voor een goede regionale bereikbaarheid. Met het uitvallen van de extra treinen zal de bereikbaarheid op andere wijze moeten worden gegarandeerd.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Welke effecten heeft genoemde vertraging op de overige delen van het openbaar vervoer netwerk?
  2. Is dit netwerk in staat deze effecten op te vangen zonder de reiziger te benadelen?
  3. Heeft genoemde vertraging nadelige effecten op de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen?
  4. Welke extra (verkeers-)maatregelen zullen genomen moeten worden door het uitblijven van de extra treinen?
  5. Bent u voornemens eventuele meerkosten voor de Provincie als gevolg van genoemde vertraging, te verhalen op Prorail?

Namens de fractie van GroenLinks,
Hans Kuipers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen