search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "TT-Festival"

Op 15 juni heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over het TT-festival.

"In de FCBE-vergadering van 20 januari 2016 heeft de fractie van GroenLinks, gesteund door andere fracties van de Staten, gevraagd om bij de toekenning van de subsidie voor het TT-Festival aan de gemeente Assen over de jaren 2016-2017-2018 te regelen dat er tijdens het festival ruimte dient te zijn voor Drentse pop-bands. De gedeputeerde de heer Brink heeft toegezegd dat hij dit zou meenemen in het overleg met de gemeente Assen. Dat heeft er in geresulteerd dat tijdens het festival in 2016 er door de organisatie een Talentstage is ingericht. In de media heeft de organisatie van het TT-Festival medio 2016 laten weten dat de Talentstage jaarlijks terug zal komen.

Afgelopen week verscheen zowel in het DvhN als bij RTV Drenthe berichten dat dit jaar vanwege bezuinigingen de Talentstage is geschrapt.

De fractie van GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Bent u op de hoogte van het feit dat de organisatie van het TT-Festival het poppodium voor Drentse bands heeft geschrapt?
  • Is de toezegging die de gedeputeerde heeft gedaan, om ruimte te creëren voor optredens van Drentse popbands tijdens het TT-Festival, ook opgenomen in de subsidievoorwaarden?
  • Zo nee, bent u ervan uitgegaan dat de toezegging van de gemeente Assen om het Drentse poppodium voor 2016 te regelen, automatisch zou gelden voor de totale subsidieperiode van 2016-2018?
  • Zo ja, betekent dit dat de subsidie voor 2017 niet zal worden verleend?
  • Toekenning van de subsidie voor 2017 zou alleen kunnen gebeuren na een positieveevaluatie van het TT-Festival van 2016. Is in deze evaluatie ook iets hierover opgenomen? Zo ja, zou u ons hierover nader kunnen informeren?
  • Bent u bereid om met de gemeente Assen hierover in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat voor het TT-Festival vanaf 2018 weer Drentse bands op de podia staan?

Statenfractie GROENLINKS

Henk Nijmeijer"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen